Entries by Antón Prieto

,

Verne, de El País, fíxase en Metrominuto

Esta semana díronnos unha nova importante. O espazo “Verne”, de El País, fixouse no Metrominuto como elemento de deseño que trascendeu a súa inicial dimensión local en Pontevedra e foi adoitado por numerosas cidades. Vaia por diante unha certa excusa por dedicar tanta atención a este planiño. Aconteceu estes días, a rebumbio da Semana Europea […]

,

Metrominuto: camiñe sen dramas

Iso é Metrominuto. Un arma que moitas cidades utilizan para fomentar o costume de camiñar. Estes días, co gallo da celebración da Semana Europea da Mobilidade, a cidade de Granada presentou o seu mapa de distancias e tempos a pé. Únese así a Sevilla, Pamplona, Palma, Irún, Florencia, Toulouse, Carballo, Maó… e así ata un […]

, , ,

Que é Trix?

  Trix non é unha empresa. É unha marca que engloba o traballo de Antón Prieto, un senior da comunicación con máis de 30 anos de experiencia, maiormente no eido institucional.   Pódense contratar os seus servizos? Claro que si. Nas condicións que acordemos, tanto directamente como a través doutras empresas colaboradoras, en función do […]

Protocolo

               Coordenación e execución de actos protocolarios Os actos formais ou protocolarios teñen unhas dinámicas propias marcadas pola tradición ou polo costume. Segundo cada tipo de actos, é preciso coñecer todos os extremos que neles conflúen, para conseguir un desenvolvemento cheo de brillo e empaque, no que a organización só […]

Eventos

               Un evento debe obedecer a unha clara motivación comunicacional e como tal debe ser deseñado, concebido e estruturado, tanto no seu desenvolvemento en sí mesmo, como nas implicacións que conleva a nivel de explotación como elemento de difusión da marca ou a cultura corporativa da entidade. É preciso cubrir […]

Redes sociais

Estudo de idoneidade, estratexia, fórmulas de uso, creatividade Cando o momento ou a situación o requiren, as redes son unha boa maneira de difundir a nosa mensaxe e facernos con novos públicos, tanto a través de investimentos concretos como utilizando as canles gratuítas que ofrecen. Para facer un uso correcto das mesmas, é preciso fixar […]

Web

        Creación, reforma integral ou adaptación A cutura electrónica é imprescindible no momento actual. A circulación informativa fai imprescindible asulagarnos no mundo da comunicación electrónica a través da rede. Os nosos produtos, as ideas, as mensaxes… apenas hai nada que quede fóra das posibilidades desta potente arma do noso tempo. Para facer fronte a […]

Audiovisual

Guión, produción, dirección de produto audiovisual Spot publicitario ou de redes. Realización de clips curtos sobre temáticas diversas relacionadas coa entidade. Documental ou informativo. Espazos máis elaborados, con importancia informativa ou documental máis profunda. Promocional. Anuncios de eventos, convocatorias ou calquera información de interés público. Explotación informativa ou publicitaria A realización de calquera peza audiovisual […]

Exposicións

              As exposición son recursos bastante infravalorados nos procesos de comunicación urbana. Idóneos para os procesos de incremento da autoestima e o balance de xestión, pero tamén para difundir valores históricos ou ideas sobre calquera tema de actualidade. Son soportes sofisticados de información, xeradores de cultura, información e publicidade. A autoestima dun […]

Soporte papel

             Libros, catálogos, elementos informativos Maquetación, impresión, distribución, etc. É sen dúbida o soporte máis tradicional e ata hai pouco tempo o máis utilizado para a comunicación de masas, hoxe aínda plantando cara aos soportes electrónicos. Os servizos prestados neste ámeto son globais, e 360º. Desde o concepto dunha publicación ata […]