Máis servizos

Nesta páxina descríbense unha serie de produtos habituais para un profesional da comunicación. O noso campo de batalla, o ámbito da nosa dedicación cotián.

Sobra dicir que algúns destes procesos aténdense directamente, e outros requiren dunha rede de produción composta por profesionais de contrastada calidade.

Falamos?

Se prefires celebrar unha reunión cara a cara, farémolo encantados.

Se prefires sondear previamente as posibilidades de traballar xuntos, podes utilizar este cuestionario. Aquí tes un pequeno guieiro sobre o tipo de apoio que podes necesitar.

Unha vez que o recibamos, poderemos achegarnos a ti con maior información, para sermos máis eficaces.

Algunhas suxestións:

Asesoramento

 • Coa direción da entidade
 • Cun departamento
 • Políticas de comunicación
 • Relato / argumento
 • Nun proceso determinado ou un obxectivo concreto
 • De cara a un evento
 • Adestramento de voceiro
 • Protocolo
 • Ideas sobre unha causa, obxecto ou entidade
 • Procesos de creatividade, briefing
 • Medios electrónicos
 • Relacións informativas coa prensa
 • Relacións económicas cos medios

Proposta

 • Comunicación global
 • Campaña publicitaria multimedia
 • Imaxe corporativa. Estudo, creación, valores, manual de uso, redeseño, evolución, variantes
 • Marca. Creación, desenvolvemento, ideas asociadas
 • Concepción de produto de consumo, deseño, desenvolvemento
 • Liña de comunicación, eslogan, estratexia gráfica, soportes
 • Deseño gráfico
 • Sinaléctica operativa
 • Gráfica e interiorismo
 • Medios electrónicos, web, estrutura, programación, contidos
 • Redes sociais, estudos previos, estrutura de mantenemento
 • Publicación en papel
 • Medios audiovisuais
 • Accións directas

Produción

 • Redacción
 • Deseño gráfico
 • Deseño electrónico. Web, newsletter ou outros elementos
 • Pezas de comunicación ou publicidade
 • Coordenación de procesos, seguimento de estratexia
 • Estudo previo, DAFO
 • Roda de prensa, dossier
 • Breviario informativo
 • Música / gingle / sintonía
 • Fotografía informativa
 • Fotografía publicitaria
 • Infografía, estratexia gráfica informativa
 • Explotación de redes sociais
 • Discurso, redacción protocolaria, correspondencia
 • Presentación técnica en congreso ou evento
 • Libro. Concepción, contido, edición
 • Maquetación informativa, catálogo. Coordenación, redacción, fotografía, gráfica
 • Revista corporativa, informativa,
 • Impresión de soportes informativos, publicitarios
 • Agasallo publicitario ou protocolario