Artigos

Iso é Metrominuto. Un arma que moitas cidades utilizan para fomentar o costume de camiñar. Estes días, co gallo da celebración da Semana Europea da Mobilidade, a cidade de Granada presentou o seu mapa de distancias e tempos a pé. Únese así a Sevilla, Pamplona, Palma, Irún, Florencia, Toulouse, Carballo, Maó… e así ata un cento de cidades que asumiron como propio, ben directamente, ben a través da Rede de Cidades que Camiñan este obxecto publicitario que creamos en Pontevedra.

Realmente, Mm é só unha campaña publicitaria, un mapa cheo de suxestións. E xa se sabe que o mapa non é o territorio, polo que unha cousa é animar a que a cidadanía camiñe, e outra ben distinta é que os municipios se transformen para que camiñar sexa unha acción tan natural como agradable e satisfactoria no universo da mobilidade urbana. Queremos supoñer que todos os municipios que o adoitan, realmente están sensibilizados co feito de que camiñar é unha das grandes solucións aos problemas de saturación de tráfico motorizado que presentan case todas as cidades.

Intermodalidade

Existe unha palabra, intermodalidade, que define os xeitos de nos mover cando nos desprazamos. Ata hai pouco tempo, a intermodalidade referíase só aos medios motorizados (bus, tren, avión, coche, barco…). Duns anos a esta parte, tamén se inclúe o camiñar e outros medios como as bicis, patíns, etc, teñan estes ou non apoio eléctrico.

Inventamos Metrominuto precisamente para fomentar os desprazamentos máis naturais, os que se fan a pé, no contexto dunha cidade que ía mudando pouco a pouco a súa cultura da mobilidade, cambiando o hábito motorizado polo natural grazas ás limitacións ao automóbil que impuña a reforma do espacio público, que se convertía maioritariamente nun espazo compartido con prioridade peonil. Queríamos acompañar á xente a abandonara o costume de coller o coche para calquera cousa, e que o fixese dun xeito amable e positivo.

Un obxecto divertido

Creamos —xunto coa área de mobilidade da Policía Local— un obxecto informativo divertido, cun chisco aos mapas de metro que usan nas grandes cidades a partir da xenial creación do británico Harry Beck para o Metro de Londres en 1933. Tiñamos que lembrarlle ás persoas que para desprazarse 10 ou 15 minutos non é preciso usar o coche, convertindo a misión do camiñante en algo cool, e o uso abusivo do coche nunha decisión absurda.

Ademáis do mapa en sí mesmo, Metrominuto contén dous eslógans cos que se reforza a mensaxe: Móvete coa túa propia enerxía, e A pé vives máis, que simbolizan a vontade das persoas por adoitar o costume de camiñar como algo natural e positivo. Despois do éxito de Metrominuto, naceu un descendente interesante: o Pasominuto, pero del falaremos noutra ocasión.

A promoción exterior

Metrominuto, máis aló da campaña publicitaria en sí mesma desenvolvida en Pontevedra, deu á cidade unha trascendencia e visibilidade inmensa. En 2013 a entidade Intermodes concedía a este obxecto minúsculo e intanxible o seu premio anual, textualmente “por considerar que a mobilidade peonil tamén forma parte da intermodalidade do transporte, que sempre esqueceu a forma natural de movernos”. A partires dese descubrimento do Metrominuto e tras recoller o premio en Bruxelas, a entidade descubriu a realidade dunha cidade que se fora transformando para poñer ao peón no centro da súa mobilidade.

O municipio convidou a Intermodes e a un grupo de xornalistas a pasar uns días na cidade para ver o modelo. Iso deu lugar a que a revista francesa de tendencias, We Demand, dedicase unha ampla reportaxe á cidade encabezado polo seu mapa de distancias e tempos. Aí comezou un percorrido internacional que aínda hoxe non se detivo, con ducias de delegacións que visitan a cidade, e centos de referencias en xornais e televisións de todo o mundo. Obviamente, o mérito é do territorio e non do mapa, pero o mapa axudou todo o que puido.

Qué relación ten todo isto con TRIX?

Trix é a marca profesional de Antón Prieto, que foi durante 15 anos director de comunicación do Concello de Pontevedra. E foi o autor do Metrominuto, en colaboración co axente do Cetra (Policía Local) Emilio Suárez. Ámbos fóron configurando este obxecto creativo e irónico, deseñado, concebido e explotado para axudar a encher as rúas de camiñantes. Podes ver máis sobre Metrominuto na Galería Trix: https://trix.gal/web2019/portfolio-item/o-metrominuto/

 

Panel marquesinas

 

Trix non é unha empresa. É unha marca que engloba o traballo de Antón Prieto, un senior da comunicación con máis de 30 anos de experiencia, maiormente no eido institucional.

 

Pódense contratar os seus servizos?

Claro que si. Nas condicións que acordemos, tanto directamente como a través doutras empresas colaboradoras, en función do servizo que se trate.

Aquí tes descricións dalgúns servizos de comunicación estables.

Aquí, outro tipo de servizos, máis puntuais.

 

Por que pode interesarche Trix?

Porque o xeito máis intelixente de xestionar a túa empresa, institución, etc. é contar cun dircom, un director de comunicación, un profesional completo e experimentado que sexa quen de aconsellarte nas túas decisións. Lembra: todo comunica.

 

Que é un Dircom?

Aquel profesional quen de visibilizar o futuro da túa empresa no ámbito da comunicación cunha óptica global en canto a mensaxes, recursos, medios e estratexias. Un Director de Comunicación é un conselleiro resolutivo para calquera necesidade estrutural ou puntual neste ámbito da xestión pública ou empresarial.

 

Que ten de interesante esta web?

Sobre todo as Galerías, reflexo do traballo concebido, creado, planificado, producido, dirixido, executado por min ao longo da miña vida profesional. As Galerías conteñen sobre todo traballos relacionados coa cidade de Pontevedra, debido a que son os máis actuais, pero tamén hai outros.

 

Cal son os seus puntos fortes?

  • Planificar a comunicación institucional a medio e longo prazo, con creatividade, ben priorizada e con dimensión contemporánea
  • Os ámbitos relacionados coa mobilidade e a sustentabilidade
  • A comunicación e posicionamento de territorio
  • O manexo e planificación dos recursos necesarios para mellorar o rendemento da inversión en comunicación

 

Cal é a visión de Trix?

A comunicación é todo: o concepto, o relato, o discurso, o logo, a voz, o video, o xesto, o protocolo, a imaxe, a fotografía… tamén o silencio, a lentitude, a torpeza… milleiros de elementos que deberían conquistar determinados públicos, aínda que ás veces non o fagan. É preciso coñecelos ben, priorizalos, explotalos para que dean o resultado perseguido.

 

Cal é a aposta de Trix?

O deseño non é arte. A comunicación é un conxunto de técnicas que deben ser eficientes. Non importa o “gústame”. Importa o “funciona”. Por iso aquí non veredes obras de arte, veredes creatividade aplicada á comunicación. Desde o nome (o DNI das ideas, os proxectos, as cousas) ata as cores, as tipografías, as fotografías, as palabras, as frases, os fondos, as sensacións, os espazos cheos, os espazos brancos, os silencios, a música… as liñas de comunicación creadas para que cada peza traballe por si mesma coa eficacia necesaria.

 

Quen é Antón Prieto?

Un resume: Licenciado en Ciencias da Información pola Complutense. Emprendedor e consultor autónomo durante 15 anos, con empresa propia de servizos globais. Ampla experiencia na comunicación de proximidade, política, institucional e local. Os últimos 15 anos, director de comunicación no Concello de Pontevedra. Podes consultar aquí a miña biografía profesional: Bío.

 

Se queres, dime algo: Contacto

     

Mensaxe, Iconografía, Estratexia multimedia

 

  • Creatividade. Diagnóstico, necesiades, obxectivos, briefing, propostas, soportes, recursos propios e alleos, aplicacións.
  • Coordenación, planificación, dirección. Xestión da comunicación a partires dun Plan preestablecido ou definido para a ocasión.
  • Produción. Realización dos traballos necesarios para acadar os obxectivos previstos. Coordenación de equipos profesionais propios e alleos, e os proveedores necesarios para chegar aos fins perseguidos.

 

M I R A   E X E M P L O S   N A   G A L E R Í A :

Mundial de triatlón

Liñas gráficas

Logos

Orixinais publicitarios

 

 05

Dirixir a comunicación dun evento importante é un luxo que se presenta poucas veces na vida dun profesional. Na miña ocorreu en 2018 coa dirección de comunicación do Mundial de tríatlon denominado “Multisport”, unha marca con tres anos de antiguidade que agrupa 5 campionatos do mundo nun só evento, que se celebrou en maio de 2019 en Pontevedra.

Ravachol, a mascota

A incorporación á equipa deportiva e loxística conformada polas institucións locais (maiormente o Concello, pero tamén a Deputación e a Xunta) e a Federación Española de Trítalon, todos baixo a supervisión da International Triathlon Union, supuxo un reto global para coordenar varios eventos de presentación, mini campañas noutras competicións, realizar o deseño de centos de pezas baixo unha óptica coherente, crear mensaxes publicitarias acaídas, colaborar nas implementacións de branding de patrocinios, nas realizacións audiovisuais e transmisións en directo, realizar as cerimonias protocolares de inauguración e peche, o programa de concertos paralelos (TriFest), a información urbana, o despregue electrónico, a relación promocional cos medios, a atención a xornalistas, o protocolo deportivo, a decoración dos espazos de importancia mediática… todo canto extremo resultou necesario para que o evento estivese á altura do esperado.

Escenarios deportivos

Lóxicamente, contei para isto cunha formidable equipa de colaboradorxs (podes ver a relación nos links da parte inferior) que se encargaron de distintos cometidos, e coa sólida inserción nun grupo de traballo habitual moi sólido, no que contabamos con froitíferas experiencias previas e un apoio sen fisuras das máximas autoridades institucionais e federativas. Nada podía fallar. E non fallou.

O obxectivo era captar deportistas e posicionar o evento o máis alto posible como cidade organizadora, xa que detrás desta celebración a cidade podía optar á celebración doutras interesantes probas, pois a celebración de eventos deportivos é considerada unha liña estratéxica da política urbana.

O balance quedou resumido polo máximo responsable da ITU, Thanos Nikopoulos: “Aquí, o límite é o ceo”. Esas fóron as palabras que compensaron todo o esforzo dunha equipa profesionalizada e resolutiva.

Aquí podes ver parte do resultado desta gran campaña de comunicación, que conta cunha gran galería nesta web,

Mundial de triatlón

E xa sabes, se precisas unha óptica experimentada para abordar a comunicación dun evento, non dubides. Dime algo,

Contacto

Do mesmo xeito que un arquitecto dirixe o proxecto dun edificio, a figura do director ou directora de comunicación resolve con eficiencia os retos que a xerencia de calquera organización pública ou privada se prantexa cara aos seus públicos, sexan estes consumidores ou toda ou parte da cidadanía.

Utilizar as linguaxes axeitadas, os medios necesarios, os soportes máis rendibles, as fórmulas idóneas para conseguir os resultados que perseguimos. É o traballo do que se deu en chamar “dircom”, alguén que ten unha visión global da comunicación para exercela desde o rigor e a obxectividade.

Poñer un ou unha dircom no teu organigrama é unha garantía de eficacia no teu proceso de conexión cos teus públicos.

Por certo, unha última observación. Disculpa pola foto deste post. Non son nada partidario da titulitis. Pero a quen non somos moi brillantes, algo nos ten que respaldar.

 02

Hai quen coñecerá parte do traballo aquí amosado a través do Concello de Pontevedra. Para quen non o saiba, fóron 15 anos de servizo público para esa institución.

Durante ese tempo, coa axuda de responsables políticos e outros técnicos municipais, fun acompañando a transformación dunha cidade en evolución rápida. Estábase creando un modelo urbano cheo de propostas innovadoras e solucións eficaces.

Nesta conquista da calidade urbana, a misión da comunicación era difundir os valores fundamentais, cooperar na autoestima dos seus veciños e argumentar o cambio que se estaba a producir. Con persuasión, información e respecto cara ao destinatario. Aproximadamente o que os gurús chaman “comunicación estratéxica“.

Todo o que percibes aquí sobre Pontevedra ten a súa lóxica e o seu por que. E todo, absolutamente todo, é transferible a outros espazos, adaptándose ás coordenadas territoriais e sociais de calquera outro lugar.

E todo isto, cara a dentro e cara a fóra. A proxección exterior dunha cidade que ao principio parecía aburrida e sen sal, foi recuperando a confianza en si mesma e un posicionamento interesante como referencia para as cidades do futuro.

 01

Era a mítica pregunta de Iñaki Gabilondo cada 1 de xaneiro, trala noite de Anovello, na Cadena Ser. E claro que había. Non nos vemos, pero estamos.

E como ouvintes invisibles reiniciamos o camiño. Unha viaxe da man de clientes a amigos que podan chegar a repensar a súa comunicación institucional, empresarial, de interés público ou de produto.

Comezamos logo de 30 intensos anos de experiencias, de aprendizaxes constantes, conscientes do enorme cambio que experimenta cada día ese afán natural das persoas por comunicarse, por atraerse, por facérense mellores, útiles e agradables.

Unha fórmula que nos permite adaptarnos ao reto de facer medrar públicos, difundir mensaxes, proxectar futuro ou persuadir persoas a través da estratexia, a creatividade e o deseño.

Esta só é a primeira entrada dun blog que tentaremos actualizar decote.

Benchegadas, benchegados. Grazas por vir. Ogallá vos guste.

Antón.

 

 03

De momento, a maior parte do meu traballo si o realizo en e desde Pontevedra, a cidade. Pero xa non como persoal municipal. A razón? Pois nada importante. Despois de 15 anos, rematou o amor, (mellor dito, mudou). Iso foi todo.

Un goberno municipal é un ente vivo que se vai transformando ao longo do tempo, e quen algún día formamos parte do equipo de traballo que acompaña a alcalde e concelleiros, tamén mudamos.

Hai xente que chega ás responsabilidades de goberno con anovados folgos e outro xeito de traballar, e quen aportaba o seu esforzo ou creatividade nun momento dado, xa non é útil noutro momento. É o normal. A esencia da vida, que flúe constantemente enchendo o tempo de azucre e sal.

Por fortuna, a cidade ten un alcalde estupendo e uns magníficos dirixentes. E o autor deste blog ten outros horizontes e novos proxectos que chaman á porta. A por eles!

Portfolio Items