Guión, produción, dirección de produto audiovisual

  • Spot publicitario ou de redes. Realización de clips curtos sobre temáticas diversas relacionadas coa entidade.
  • Documental ou informativo. Espazos máis elaborados, con importancia informativa ou documental máis profunda.
  • Promocional. Anuncios de eventos, convocatorias ou calquera información de interés público.

Explotación informativa ou publicitaria

  • A realización de calquera peza audiovisual debe levar implícita a súa explotación como elemento de comunicación ou información, tanto en medios electrónicos propios como, se se dera o caso, en televisión ou en puntos de venda.

 

M I R A   E X E M P L O S   N A   R E D E :

Documental Ponte do Burgo. Producido por 60 Ráfagas

Promo Mundial Triatlón 2019. Cast. Producido por Canal Rías Baixas

Mobilidade Pontevedra. Fr. Producido por GTI. Guillermo González

“Todo en Marcha”. Eng. Producido por Canal Rías Baixas

 

Teu Pontevedra. Producido por Adivina