Creación, reforma integral ou adaptación

A cutura electrónica é imprescindible no momento actual. A circulación informativa fai imprescindible asulagarnos no mundo da comunicación electrónica a través da rede. Os nosos produtos, as ideas, as mensaxes… apenas hai nada que quede fóra das posibilidades desta potente arma do noso tempo.

Para facer fronte a esos retos de comunicación, podemos axudarche en toda a fase da adaptación da empresa ou entidade á difusión electrónica de todo canto significa a túa existencia. Esta é unha somera relación de pasos que deben atenderse neste proceso, que non só ten relación coa web, senón coa dimensión social que debe adquirir grazas á interación con redes e clientes.

 • Estrutura
 • Deseño
 • Contidos
 • Redacción
 • Programación
 • Mantenemento técnico
 • Explotación
 • Versatilidade
 • Interconexións
 • Automanexo
 • Formación

E X E M P L O S :

Como principal exemplo do traballo realizado na organización de xanelas electrónicas, compre citar a web minicipal de Pontevedra, na que participo como membro do Gabinete de Comunicación, con programación de Estudio Blanco.

http://www.pontevedra.gal

Na Galería tamén se poden atopar outros exemplos que inclúen espazos electrónicos como os seguintes:

Teu Pontevedra

Mundial de triatlón

Ponte As Correntes