Lembra, todo flúe. comunica.

CONCEPTOS VERBAIS E VISUAIS PARA NOS ASOMARMOS Á VORÁXINE

Mira o Blog!

Galerías de traballos

O Camiño Race (OCR) unha carreira de obstáculos enmarcada nos previos do Xacobeo 2021
Intervención impactante nun espazo deportivo que ocupa o lugar dunha antiga xunqueira
Unha campaña para a celebración do Campionato Europeo de Piragüismo 2016
Un programa de sinais para un espazo forestal de uso deportivo
Unha exposición feminista realizada coa colaboración do alumnado de secundaria
Un dossier informativo multifuncional de cara a unha xuntanza importante
Unha pequena campaña de publicidade directa a través do buzoneo nunha área determinada
Un logo vitalista para unha actividade chea de acción
Unha marca para unificar unha celebración reivindicativa
Publicidade clara e informativa para unha exposición artística
Unha revista en papel e formato xigante para divulgar as características do modelo de cidade
Un caso práctico sobre como relacionarnos cunha publicación de prestixio
A mobilidade, un área fundamental na comunicación urbana
Un evento urbano entre a memoria familiar e a historia da cidade
Un folleto en pequeno formato que resume o modelo de cidade
Exposición sobre a historia do estadio e o seu contorno, co gallo da súa total remodelación
A exposición que naceu para divulgar a historia da cidade aproveitando a obra de construción dun parking
Viaxar á idade media, cando o mar convertiu á cidade no maior porto de Galicia. Organizada en paralelo á Feira Franca.
Unha pequena mostra realizada para conmemorar unha década desta festa da memoria.
Unha gran exposición sobre os elementos de enxeñaría máis importantes da cidade: as súas pontes.
Un proceso participativo para elixir a nova ponte da cidade. Unha campaña multimedia e unha expo con todas as propostas.
Unha exposición de rúa que fose quen de resumir os cambios que experimentou a cidade.
Unha liña de comunicación mantida no tempo para identificar as festas coa cor, a vitalidade e a ledicia do verán.
Un evento moi completo para despregar unha campaña internacional dirixida a triatletas, con especial acento na comunicación urbana para fomentar a participación cidadá no espectáculo.
Presentacións públicas ou elaboración de informes para candidaturas ou con obxectivos protocolarios ou formais.
Canalizar cara ás entidades locais os impulsos humanitarios da cidadanía: "Se queres, axuda axs de aquí"
Marca para fomentar o comercio local. A cidade como gran centro comercial, co seu propio márketing promocional.
Mobiliario urbano e deseño de carteleiras para convertir a rúa nun soporte informativo idóneo, de amplo uso para o tráfico peonil.
O evento deportivo máis importante da historia da cidade tiña que proxectar unha imaxe viva, acolledora e atraínte, como efectivamente se logrou.
Unha campaña sinxela basada nunha licencia verbal que implica acción e movemento para un nadal divertido.
Unha aposta pola fotografía creativa para un obxecto cotián de intenso uso urbano. Chiscos, paradoxas e xogos cos espazos máis queridos.
Un exemplo de imaxe global para unha instalación popular e básica, pero cun resultado con potencia e singulariedade.
As cidades son a súa mobilidade. Un área importante da xestión municipal, explicada desde a sinxeleza e con compromiso ambiental
Apostas pola imaxe corporativa para eventos, actividades ou empresas que se manteñen no tempo e precisan manter unha identidade gráfica.
Ensalada de microprodutos para a comunicación de eventos cotiáns. Liñas de comunicación dignas, porque cada cousa é importante.
Cómo ofrecer á prensa toda a colaboración para obter resultados interesantes.
Intervención nun espazo arquitectónico baseada na memoria histórica e de grande impacto visual.
Unha exposición multimedia para coñecer a ponte unha vez liberada dos coches e iniciado o seu proceso de reforma.
Unha peza que naceu sendo un xogo simpático e que tivo unha grande trascendencia debido aos premios internacionais. Moitas cidades xa teñen o seu.
Elementos que comunican o territorio con caracter xenérico.

Web profesional de Antón Trix. Prieto.