Servizos estables de consultoría

O ideal neste tipo de servizos é prestalos por un período máis ou menos longo. A estabilidade proporciona un maior coñecemento das circunstancias, maior confianza persoal e unha fluidez informativa que fai o resultado máis eficiente.

Aquí móstranse algúns esquemas teóricos de prestación de servizos estables a distintas entidades. Porén, cada situación require un estudo concreto e unha solución á medida.

Falamos?

Podes elixir unha reunión cara a cara, un café ou unha conversa telefónica ou virtual.

Envíame unha mensaxe e entrarei en contacto contigo.