Vencellamento por períodos temporais

  • Contratos mensuais ou anuais para realizar os labores de comunicación de xeito global
  • Estudo de necesidades, organización, dedicación, interdependencias, recursos, disponibilidade, etc.
  • Visión. Filosofía de comunicación da entidade e ideas forza a medio e longo prazo.

Traballos concretos

  • Por proxecto. Estudo de circunstancias, diagnóstico, obxectivos, plan de acción, execución e avaliación.

Diagnóstico de comunicación

  • Estado actual e recomendacións sobre aspectos globais ou puntuais