Creación de imaxe

  • Deseño gráfico e conceptual. Logos, estratexia e circunstancias de aplicación. Papelería, web, audiovisual, interiorismo, sinaléctica, electrónica, animación, música asociada, aromas, produtos, etc.

Redeseño

  • Adaptación e actualización gráfica. Estudo evolutivo da iconografía. Posibilidades de evolución, etapas de reforma, rendibilidade das accións necesarias, trascendencia do cambio.

Desenvolvemento

  • Aplicacións da imaxe a diferentes soportes, desenvolvemento da sinaléctica, posibles impliacións no interiorismo, o téxtil, e outras estratexias de implementación que se vexan rendibles, novedosas ou necesarias para afortalar o posicionamento da empresa.

 

M I R A   E X E M P L O S   N A   G A L E R Í A :

Logos     

Centro Leste. Gráfica decorativa

Capital Shopping