Mensaxe, Iconografía, Estratexia multimedia

 

  • Creatividade. Diagnóstico, necesiades, obxectivos, briefing, propostas, soportes, recursos propios e alleos, aplicacións.
  • Coordenación, planificación, dirección. Xestión da comunicación a partires dun Plan preestablecido ou definido para a ocasión.
  • Produción. Realización dos traballos necesarios para acadar os obxectivos previstos. Coordenación de equipos profesionais propios e alleos, e os proveedores necesarios para chegar aos fins perseguidos.

 

M I R A   E X E M P L O S   N A   G A L E R Í A :

Mundial de triatlón

Liñas gráficas

Logos

Orixinais publicitarios