Coordenación e execución de actos protocolarios

Os actos formais ou protocolarios teñen unhas dinámicas propias marcadas pola tradición ou polo costume. Segundo cada tipo de actos, é preciso coñecer todos os extremos que neles conflúen, para conseguir un desenvolvemento cheo de brillo e empaque, no que a organización só se distinga por un dato: a súa discreción absoluta. Algúns dos elementos que deben terse en conta son os seguintes:

  • Bancos de datos
  • Planificación e desenvolvemento
  • Precedencias de autoridades
  • Correspondencia protocolaria
  • Deseño, ambientación e comunicación

 

M I R A   E X E M P L O S   N A   G A L E R Í A :

Mundial de triatlón

Ponte do Burgo. A exposición