Un evento debe obedecer a unha clara motivación comunicacional e como tal debe ser deseñado, concebido e estruturado, tanto no seu desenvolvemento en sí mesmo, como nas implicacións que conleva a nivel de explotación como elemento de difusión da marca ou a cultura corporativa da entidade.

É preciso cubrir todas as frontes, tanto de maneira previa como posterior á súa celebración, de tal maneira que a inversión económica e de esforzos que require, poida verse compensada cos beneficios en imaxe ou visibilidade que se persigan.

Estes son algúns aspectos que deben terse en conta na planificación dun evento.

Concepto

 • Motivación, idoneidade, rendibilidade
 • Participantes
 • Convidadxs

Planificación

 • Recursos necesarios: espazo, infraestruturas tecnolóxicas, etc
 • Decoración, imaxe corporativa
 • Escaleta
 • Intervintes
 • Espazos reservados
 • Áreas VIP
 • Ensaios
 • Presentador/a
 • Guións
 • Traducións

Execución

 • Realización
 • Coordenación
 • Persoal
 • Seguridade
 • Control
 • Outros extremos

Explotación

 • Informativa
 • Publicitaria
 • Electrónica
 • Mediática

 

M I R A   E X E M P L O S   N A   G A L E R Í A :

Parque Palmeras

Diez años de Feira Franca

Mundial de Duatlon 2014