Estudo de idoneidade, estratexia, fórmulas de uso, creatividade

Cando o momento ou a situación o requiren, as redes son unha boa maneira de difundir a nosa mensaxe e facernos con novos públicos, tanto a través de investimentos concretos como utilizando as canles gratuítas que ofrecen.

Para facer un uso correcto das mesmas, é preciso fixar algúns extremos para que os esforzos empregados dean o resultado perseguido.

  • Plan de explotación
  • Recursos existentes, materiais e humanos
  • Tono verbal e fotográfico
  • Redacción
  • Cadencia