Libros, catálogos, elementos informativos

  • Maquetación, impresión, distribución, etc. É sen dúbida o soporte máis tradicional e ata hai pouco tempo o máis utilizado para a comunicación de masas, hoxe aínda plantando cara aos soportes electrónicos. Os servizos prestados neste ámeto son globais, e 360º. Desde o concepto dunha publicación ata a produción (textos, fotografías, infografías), sexa esta un sofisticado libro ou catálogo, ou un simple flyer. Todo ten a súa importancia no proceso de captación de públicos ou información social.

 

M I R A   E S T A S   G A L E R Í A S

Explicando a mobilidade

Infografías

Comunicación gráfica

Outro Mundo