Mensaxe verbal

  • Relato, slogans, ideas forza. Todo o componente verbal necesario para levar a bo fin a peza de que se trate. Titulares, textos principais, apoios… adaptados a cada necesidade e circunstancia, e pensando só na facilidade de acceso para cada persoa, cliente ou receptor/a.

Gráfica

  • Estratexia visual, cromática, tipográfica. O aspecto xeral dunha peza informativa, sexa cal sexa a súa finalidade. Desde unha simple carta ben maquetada, ata o aspecto dun spot, un anuncio tradicional para ser impreso ou un clip para redes sociais.

Multimedia

  • Audio, audiovisual, música, voz. Todos os sentidos do corpo perciben a sensación da mensaxe, polo que é preciso aquelar a súa dimensión ás necesidades de cada momento.

Global

  • Imaxe integral. Coordenación de todos os elementos dunha campaña ou acción, para que a percepción e a visibilidade sexa a máis axeitada aos fins perseguidos.

M I R A   E X E M P L O S   D A   G A L E R Í A :

Liñas gráficas

Explicando a mobilidade

Capital shopping

Imaxe corporativa