Dirixir a túa comunicación

,

Do mesmo xeito que un arquitecto dirixe o proxecto dun edificio, a figura do director ou directora de comunicación resolve con eficiencia os retos que a xerencia de calquera organización pública ou privada se prantexa cara aos seus públicos, sexan estes consumidores ou toda ou parte da cidadanía.

Utilizar as linguaxes axeitadas, os medios necesarios, os soportes máis rendibles, as fórmulas idóneas para conseguir os resultados que perseguimos. É o traballo do que se deu en chamar “dircom”, alguén que ten unha visión global da comunicación para exercela desde o rigor e a obxectividade.

Poñer un ou unha dircom no teu organigrama é unha garantía de eficacia no teu proceso de conexión cos teus públicos.

Por certo, unha última observación. Disculpa pola foto deste post. Non son nada partidario da titulitis. Pero a quen non somos moi brillantes, algo nos ten que respaldar.